ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวังทองพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ระบบปิดสมัครในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.30 น.
4. การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมให้ใช้ รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสนักเรียน : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
รหัสผ่าน : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
>> ครูพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ :: ห้องงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย <<

ผู้ประกาศ : นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ วันที่ : 18-11-2019 15:12:44

ลงชื่อเข้าใช้งาน